C#-Ders-7 (Console Application)

birazda Random kullanımdan bahsedelim, belki gereksiz sayılabilecek bir metod olmasına karşın bilinmesinde fayda var.. Başlayalım;
Random sayı tanımlarken aşağıdaki kod'u kullanırız,
Random sayi = new Random();
sayi bizim değişkenimiz, şimdide bunu bir değişkene nasıl atarız buna bakalım;
int a = sayi.Next();
evet bir a değişkeni oluşturduk ve buna oluşturduğumuz random değişkenini atadık, .Next() komutuyla sıradaki rastgele sayıyı a değişkenine atar, rastgele gelecek sayıların sınırlarını belirtmek istiyorsak şu şekilde kullanabiliriz, mesela -50 ile 50 arasında değer kısıtlaması yapalım;
int a = sayi.Next(-50,50);
şimdi bunu yazdıralım;
Console.Write(a);
Console.Read();
random kullanımı bu kadar, şimdi bir dizi oluşturup bunun her bir elemanına random sayı atayalım ve bu diziyi ekrana yazdıralım.
önce random sayıyı ve diziyi tanımlayalım;
Random sayi = new Random();
int[] dizi = new int[10];
sonrasında bir döngüye sokup bunu ekrana yazdıralım;
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{    
dizi[i] = sayi.Next(-50, 50);
Console.Write(dizi[i]+" ");
}
ve programı bitirelim..
Console.Read();