C#-Ders-5 (Console Application)

ufak ufak program yapmaya başlayalım. Mesela bir hesap makinesi yapabiliriz.
double sayi1, sayi2, sonuc;
Tasarım için Console.ForegroundColor metodunu kullanabiliriz, şöyleki;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; 
Şimdi sayılarımızı kullanıcıdan isteyelim;
Console.Write("Birinci Sayıyı Girin: ");
sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());    // bir sayı girildi ve biz bunu sayi1 değişkenine atadık
Console.Write("İkinci Sayıyı Girin: ");
sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Yapılacak işlemi Seçiniz(T,C,B,X)");  //T=toplama, C=Çıkarma, B=Bölme, X=Çarpma
WriteLine kullanımı metinden sonra imleci alt satıra atar.
Şimdi gelelim System.ConsoleKenInfo metodunun kullanılmasına, öncelikle bu özelliği aktif edelim;
System.ConsoleKeyInfo KeyInfo = Console.ReadKey(true);
 Şimdi gelelim kontrol yapılarımızdan biri olan if şartını kullanmaya, bu şartın içine KeyInfo ile girilecek tuşu yazıp işlemi sorgulayacağız;
if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.T)
{
sonuc = sayi1 + sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
}
else if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.C)
{
sonuc = sayi1 - sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
 }
else if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.B)
{
sonuc = sayi1 / sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
}
else if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.X)
{
sonuc = sayi1 * sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
}

her şartın içinde kendi işlemini yaptırıp çıktısını aldık, çıktıların içinde "\n" ler bulunuyor, bunların ne olduğunu bu makalenin en altına yazdım. dönelim kodlara, if yapısını açıklamıştık, else if değilse anlamında kullanılır, o değilse bu gibi, ve birde else komutumuz var, buda if şartının/şartlarının sağlanmadığı durumda ortaya çıkar, böyle bir durum bu program için gereksiz. Şimdi  programı durdurmaya yarayan komutumuzu yazalım;
Console.ReadKey();

C# dilinde \ dan sonra kullanılan bazı karakterler vardır, bunların ismine Escape(kaçış) karakterleri denir, bunlardan bazılarını aşağıda veriyorum;
\a Bip sesi çıkarır
\n Sonraki Sayfaya geçer
\r Satır başı yapar
\t bir tab boşluğu kadar boşluk bırakır
\v dikey olarak tab boşluğu kadar boşluk bırakır
\' tek tırnak kullanımı
\" çift tırnak kullanımı
\\ ters bölü işareti kullanımı(\)