C#-Ders-4 (Console Application)

Kontrol Yapıları(Şartlar):
if yapısı şartın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumunda çalışır.
switch case yapısı değişkenin değer aralığına göre seçim yapmak için kullanılır.

ve Convert kullanımı, buna epeyce ihtiyacımız olacak çünkü ekrana girilen verilerle işlem yapabilmemiz için bunları sayısal veriye dönüştürmemiz gerekiyor ve bunu bu komutla yapıyoruz, aşağıdaki kodda yaptığımız gibi.

if kullanarak birşeyler yapalım;

int sayi1=5,sayi2,sonuc;
Console.Write("Bir Sayı Giriniz: ");
sayi2=Convert.ToInt16(Console.WriteLine());
sonuc = sayi1+sayi2;
if(sonuc < 10 )
Console.Write("Toplam 10 dan küçük");
else
Console.Write("Toplam 10 dan büyük");
Console.ReadLine();
 Dipnot: else komutu değilse demektir, if eğer olduğuna göre, sonuc 10dan küçükse Toplam 10 dan küçük Değilse Toplam 10 dan büyük yazısı ekrana gelicektir