C#-Ders-1 (Console Application)

Selamlar.
C# ilk dersimiz, konsolda en  baştan başlayarak ilerlemeyi düşünüyorum, Başlayalım;
Metodlar:
Console.Write Bu metod bizim ekrana yazı göndermemiz için kullanılır
Console.Read Metodu ekranı durdurmak ve girilen veriyi okumak için kullanılır
Console.BackgroundColor Metnimizin arka planını değiştirme imkanı sunar
Console.ForegroundColor Metin rengini belirtiriz bu metod sayesinde
Console.Clear Bütün ekranı temizleyen kod
Console.ResetColor Yapılan renk değişimlerini sıfırlamak için kullandığımız kod
System.ConsoleKetInfo Girilen tuşu algılayan kod, verilen komuta göre tuşu algılayıp işlemi yapar
DateTime Tarih belirtmek için kullanılır 

Değişkenler:
int Sayısal veriler için kullanılan değişkendir.
String Bu değişken metinler için kullanılır, eğer bir sayı girerseniz onunla işlem yapamazsınız.
Bool Mantıksal veri türü değişkenidir.
double Virgüllü sayılarla işlem yapmamızı sağlayan sayısal bir değişkendir.
Char Tek karakterlik sözel değişkendir
float Sayısal bir değişkendir, virgüllü sayılar için kullanılır, ondalık katsayısı çok yüksek sayılar için bile kullanılabilir

Örnek Kullanımları:
Console.Write("Merhaba");
Console.Read();
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.Clear();
Console.ResetColor();
KeyInfo.Key == ConsoleKey.Escape
DateTime.Now.Year

int a,b,c=0;
String d="";
Bool e=false;
double g=1.2;
Char 'h';
float 0.72F;