Mehmethan Yüksel

Html,CSS,JavaScript,Joomla,C#,ASP

C#-Ders-7 (Console Application)

birazda Random kullanımdan bahsedelim, belki gereksiz sayılabilecek bir metod olmasına karşın bilinmesinde fayda var.. Başlayalım;
Random sayı tanımlarken aşağıdaki kod'u kullanırız,
Random sayi = new Random();
sayi bizim değişkenimiz, şimdide bunu bir değişkene nasıl atarız buna bakalım;
int a = sayi.Next();
evet bir a değişkeni oluşturduk ve buna oluşturduğumuz random değişkenini atadık, .Next() komutuyla sıradaki rastgele sayıyı a değişkenine atar, rastgele gelecek sayıların sınırlarını belirtmek istiyorsak şu şekilde kullanabiliriz, mesela -50 ile 50 arasında değer kısıtlaması yapalım;
int a = sayi.Next(-50,50);
şimdi bunu yazdıralım;
Console.Write(a);
Console.Read();
random kullanımı bu kadar, şimdi bir dizi oluşturup bunun her bir elemanına random sayı atayalım ve bu diziyi ekrana yazdıralım.
önce random sayıyı ve diziyi tanımlayalım;
Random sayi = new Random();
int[] dizi = new int[10];
sonrasında bir döngüye sokup bunu ekrana yazdıralım;
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{    
dizi[i] = sayi.Next(-50, 50);
Console.Write(dizi[i]+" ");
}
ve programı bitirelim..
Console.Read(); 

C#-Ders-6 (Console Application)

Diziler;
Diziler fazla sayıda değişken atamamız gereken durumlarda tek değişkenle hepsini atamamız için bize fayda sağlayacaktır,
diziyi örnek olarak 'dizi1[]' gibi tanımlıyoruz, Şimdi ders isimlerinin girilip sıralamasının sorgulandığı bir örnek yapalım;
Önce her zaman değişkenlerimizi tanımlıyoruz Diziyi şu şekilde tanımlarız,
string [] dizi1 = new string[5];
'string' değişkenimiz, diğer değişkenlerden birinide yazabiliriz,  'dizi1' dizimizin ismi, '5' ise dizinin boyutu birde int tanımlayalım
int sayi;
şimdi bir döngüye sokup dizinin her elemanına veriler atayalım, şöyleki;
for (int i = 0; i < 5; i++)
            {
                Console.Write((i+1) + ". Dersinizin Adını Yazın: ");
                dizi1[i] = Convert.ToString(Console.ReadLine());
                Console.Clear();
            } 
dizi[i] dizinin her döngüdeki i. elemanını temsil eder.
Console.Clear(); metodu ekranımızı temizlemek için kullanılır. Artık dizinin her elemanında bir değişken var, yani aslında işimiz bu kadar,  ama bunu burada bırakmak yerine ekranda güzel bir biçimde gösterelim,
            Console.WriteLine("Ders İsimleri Kaydedildi.");
            Console.WriteLine("Sorgulamak İstediğiniz Ders'in Sırasını Girin: ");
            sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Clear();
            Console.Write("[" + (sayi) + "]. Ders'nin adı = " + dizi1[sayi - 1] + " .");
            Console.ReadLine();
Dizinin elemanlarını girdikten sonra bunları sorgulayabileceğimiz ufak bir program alıntısı diyebiliriz dizi kullanımı bu şekilde,  tabi bu basit bir şekilde anlatılışı, benzerini int kullanarakda yapabiliriz. Sormak istediğiniz bir yer olursa sağdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz. Sağlıcakla..

C#-Ders-5 (Console Application)

ufak ufak program yapmaya başlayalım. Mesela bir hesap makinesi yapabiliriz.
double sayi1, sayi2, sonuc;
Tasarım için Console.ForegroundColor metodunu kullanabiliriz, şöyleki;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; 
Şimdi sayılarımızı kullanıcıdan isteyelim;
Console.Write("Birinci Sayıyı Girin: ");
sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());    // bir sayı girildi ve biz bunu sayi1 değişkenine atadık
Console.Write("İkinci Sayıyı Girin: ");
sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Yapılacak işlemi Seçiniz(T,C,B,X)");  //T=toplama, C=Çıkarma, B=Bölme, X=Çarpma
WriteLine kullanımı metinden sonra imleci alt satıra atar.
Şimdi gelelim System.ConsoleKenInfo metodunun kullanılmasına, öncelikle bu özelliği aktif edelim;
System.ConsoleKeyInfo KeyInfo = Console.ReadKey(true);
 Şimdi gelelim kontrol yapılarımızdan biri olan if şartını kullanmaya, bu şartın içine KeyInfo ile girilecek tuşu yazıp işlemi sorgulayacağız;
if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.T)
{
sonuc = sayi1 + sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
}
else if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.C)
{
sonuc = sayi1 - sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
 }
else if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.B)
{
sonuc = sayi1 / sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
}
else if (KeyInfo.Key == ConsoleKey.X)
{
sonuc = sayi1 * sayi2;
Console.Write("\n\nİşlem Sonucu: " + sonuc);
}

her şartın içinde kendi işlemini yaptırıp çıktısını aldık, çıktıların içinde "\n" ler bulunuyor, bunların ne olduğunu bu makalenin en altına yazdım. dönelim kodlara, if yapısını açıklamıştık, else if değilse anlamında kullanılır, o değilse bu gibi, ve birde else komutumuz var, buda if şartının/şartlarının sağlanmadığı durumda ortaya çıkar, böyle bir durum bu program için gereksiz. Şimdi  programı durdurmaya yarayan komutumuzu yazalım;
Console.ReadKey();

C# dilinde \ dan sonra kullanılan bazı karakterler vardır, bunların ismine Escape(kaçış) karakterleri denir, bunlardan bazılarını aşağıda veriyorum;
\a Bip sesi çıkarır
\n Sonraki Sayfaya geçer
\r Satır başı yapar
\t bir tab boşluğu kadar boşluk bırakır
\v dikey olarak tab boşluğu kadar boşluk bırakır
\' tek tırnak kullanımı
\" çift tırnak kullanımı
\\ ters bölü işareti kullanımı(\)